Na kompleks chłodni składają się:

- dwie sekcje chłodnicze, każda na 10 ciał,

- jedna sekcja chłodnicza na 4 ciała,

- stół do wykonywania sekcji zwłok (dla potrzeb medycyny sądowej).

- samochód specjalnie przeznaczony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich,

- wózki do przewożenia zwłok (tzw. kapsuły).

Posiadamy polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 

24 MIEJSCA W CHŁODNI – STÓŁ SEKCYJNY – CAŁODOBOWA OBSŁUGA